En ren och smart affär ger två vinnare

I konkurrens med andra hemstädare erbjuder TS dig ett vinnande alternativ. Dokumenterad erfarenhet och dokumenterad kvalitet till ett fast pris med trygghet, säkerhet och ett personligt bemötande, inkluderat.Avdragsrätt för privatpersoner

Från och med 1 juli 2009 drar vi som företag av den skattereduktion på 50% som infördes 1 juli 2007 direkt på fakturan.

Från och med 1 juli 2007 kan den som köper hushållstjänster ska kunna få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. From 1 juli 2009 dras denna skattereduktion av direkt på fakturan.

För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha F-skattsedel. Den sammanlagda skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.