En ren och smart affär ger två vinnare

I konkurrens med andra hemstädare erbjuder TS dig ett vinnande alternativ. Dokumenterad erfarenhet och dokumenterad kvalitet till ett fast pris med trygghet, säkerhet och ett personligt bemötande, inkluderat.Arbetsgivare kan ge städhjälp

Från och med den 1 januari 2008 får du som arbetstagare dra av hushållsnära tjänster som du fått som löneförmån med 50%.

Sedan den 1 januari 2008 finns nu också möjligheten för företag att erbjuda sina anställda hushållsnära tjänster lika förmånligt, antingen som extra löneförmån, bruttolöneavdrag eller en kombination av de båda.

Det hela går förenklat till på följande sätt:

Företaget erbjuder en anställd hemstädning som löneförmån, antingen utöver ordinarie lön eller som ett bruttolöneavdrag.
Den anställde och TS Hemservice kommer överens om detaljerna runt städningen.
TS fakturerar företaget och förser det med underlag som visar hur stor del av fakturabeloppet som är underlag för skattereduktion.
Företaget betalar fakturan och för upp fakturabeloppet som en löneförmån på den anställde. Dock ska ingen skatt dras på löneförmånen, detta görs först i samband med deklarationen året efter.
Vid slutet av året skickar företaget in uppgifter om löneförmånen och underlag för skattereduktion tillsammans med de årliga kontrolluppgifterna.
Skattereduktionen, samt skatten på löneförmånen, dyker upp på den anställdes deklaration där de i princip tar ut varandra. Dvs 50% av kostnaden för hushållsnära tjänster är ofta ungefär lika med marginalskatten man betalar för löneförmånen.

Fördelen för dig som företagare är att du kan erbjuda dina anställda hemstädning till halva kostnaden och på så sätt hjälpa dem att få mer tid till avkoppling när de inte arbetar.

För den anställde är det en fördel att slippa ligga ute med pengarna under året, vilket man behöver om man köper hemstädning privat.