En ren och smart affär ger två vinnare

I konkurrens med andra hemstädare erbjuder TS dig ett vinnande alternativ. Dokumenterad erfarenhet och dokumenterad kvalitet till ett fast pris med trygghet, säkerhet och ett personligt bemötande, inkluderat.Så fungerar det

Som kund betalar du halva kostnaden direkt på fakturan utan att behöva vänta på deklaration. Sedan får TS Hemservice resterande belopp direkt från skatteverket. Som kund har man dock ansvar för att man inte har gjort avdrag för mer än 50 000 kr på ett år.

Från och med den 1 juli 2007 kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Det innebär alltså att du betalar ca 50 procent av jobbet netto. Redan på fakturan betalar du halva kostnaden. Det ligger dock på kundens ansvar att kontrollera så att taket på 50 000 kr per år och person för skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören.