En ren och smart affär ger två vinnare

I konkurrens med andra hemstädare erbjuder TS dig ett vinnande alternativ. Dokumenterad erfarenhet och dokumenterad kvalitet till ett fast pris med trygghet, säkerhet och ett personligt bemötande, inkluderat.Skattejämkning

Du kan ansöka om jämkning av din preliminära skatt ifall du betalar för hushållsnära tjänster.

Skattereduktion för hushållstjänster kan beaktas vid beräkning av preliminär skatt. Det innebär att den som betalar preliminär skatt genom skatteavdrag (A-skatt) eller enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) kan ansöka hos Skatteverket om ändrad beräkning (jämkning) för beräknade kostnader för hushållstjänster under beskattningsåret.

Även den som har ansökt och har fått beslut om ändrad beräkning av preliminär skatt måste ansöka om skattereduktion. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 1 februari året efter det beskattningsår då arbetet har betalats för att skattereduktion ska kunna medges.